Kosteröarna  ligger längst västerut i Sverige. Den över 200 meter djupa Kosterfjorden skiljer öarna från fastlandet.
De två största öarna Nord- och Sydkoster är bebodda och skiljs åt av ett smalt sund. Runt dessa öar finns flera hundra mindre öar och skär.
Sedan den nionde september år 2009 är havet runt de stora öarna samt några områden på Sydkoster nationalpark.
Miljön är speciell med en blandning av skärgård, hed, skog, ängar, berg och gammalt jordbrukslandskap. Växtligheten är rik både i havet och på land. Det gäller också djurlivet. Många arter är unika.