Skriv gärna i min gästbok

Skriv gärna vad Du tycker om mina bilder. Är Du intresserad av någon speciell bild kan Du kontakta mig. Jag kan skriva ut bilder med högsta kvalitet i format upp till  A2 (594x420 mm). Du som älskar Koster kanske vill ha en bild på väggen hemma eller i fritidshuset.

Lennart Adolfsson
Kärrsmossegatan 18
418 71  Göteborg

Breviksvägen 31
Sydkoster
070-55 22 131
lennart.adolfsson@bredband2.com